Pomoc

O systemie

System RMA został stworzony do samodzielnego zgłaszania reklamacji i usterek serwisowych na sprzęt zakupiony w firmie ELMARK Automatyka. Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi  jest posiadanie własnego konta powiązanego z naszym sklepem internetowego. Poprzez portal można zgłaszać zarówno odpłatne naprawy pogwarancyjne jak i gwarancyjne. Każdy produkt identyfikowany jest poprzez unikalny numer seryjny umieszczany na obudowie urządzenia, który jest zapisany w naszym systemie bazodanowym w momencie zakupu.  Dzięki temu w każdej chwili możemy sprawdzić aktualny status gwarancji wpisując na stronie głównej numer seryjny w polu SPRAWDŹ GWARANCJĘ. Po zalogowaniu mamy pełny dostęp do wcześniejszych zgłoszeń oraz możemy śledzić aktualny stan naprawy. W przypadku naprawy pogwarancyjnej sprzęt jest weryfikowany i dopiero po zaakceptowaniu kosztów transakcja jest realizowana. Na każdym kroku otrzymujemy również powiadomienia e-mail i po zakończeniu naprawy mamy szybki dostęp do informacji.

Wysyłka

Wysyłka sprzętu do serwisu może odbywać się na koszt klienta lub na koszt firmy Elmark Automatyka. W drugim przypadku na etapie zgłaszania naprawy należy wybrać pole Zamawiam kuriera DHL i dołączyć do przesyłki wygenerowany list przewozowy. Tego samego lub następnego dnia roboczego po odbiór przesyłki zgłosi się kurier DHL. Sprzęt po naprawie wysyłany jest na koszt serwisu.

Gdzie szukać numeru seryjnego?

Numer seryjny jest alfanumerycznym ciągiem znaków i znajduje się zawsze na naklejce z kodem kreskowym. Zazwyczaj poprzedzony jest symbolem S/N i podany jest razem z symbolem produktu. W przypadku gdy numer seryjny jest nieczytelny lub brak go na produkcie, zawsze podany jest na karcie gwarancyjnej produktu. Możemy go również ustalić na podstawie numeru faktury zakupu, w takim przypadku prosimy o kontakt z ELMARK Automatyka.